Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jałowego sprzętu medycznego (cewniki centralne, sprzęt do MultiComp, osłonki, strzykawki, maski, zestawy do szynowania moczowodów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-31 do SIWZ (stanowiących jej integralną część).

Extended TitleDostawa jałowego sprzętu medycznego (cewniki centralne, sprzęt do MultiComp, osłonki, strzykawki, maski, zestawy do szynowania moczowodów) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Extended Description

Dostawa produktów - jałowego sprzętu medycznego (dla apteki szpitala) - wg załącznika do SIWZ.

Deadline Date2019-12-05
Publication Date2019-10-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value5967000.00
OrganisationSzpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Attention Ofkierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Radosław Jankowski; specjalista ds. zamówień publicznych mgr Agnieszka Fabian; referent ds. zamówień publicznych mgr Monika Ćwiertka
Addressul. Szpitalna 27/33
TownPoznań
Postal Code60-572
Phone+48 618491375
Fax+48 618491562
Class Code33141000
Class DescriptionDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more