Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, Konsulatu Generalnego RP w Kantonie i Konsulatu Generalnego RP w Chengdu, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 111 000 (słownie: sto jedenaście tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy. Poprzez przyjmowanie wniosków wizowych należy rozumieć także przyjmowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wizowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Extended TitleUsługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Chińskiej Republice Ludowej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, Konsulatu Generalnego RP w Kantonie i Konsulatu Generalnego RP w Chengdu, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 111 000 (słownie: sto jedenaście tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy. Poprzez przyjmowanie wniosków wizowych należy rozumieć także przyjmowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wizowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej w Pekinie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, Konsulatu Generalnego RP w Kantonie i Konsulatu Generalnego RP w Chengdu, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 111 000 (słownie: sto jedenaście tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy. Poprzez przyjmowanie wniosków wizowych należy rozumieć także przyjmowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wizowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-03-22
CountryChina, P. R.
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmbasada RP w Pekinie
Attention OfJakub Wysocki
Address1 Ritan Lu Jianguomenwai
TownBeijing
Postal Code100600
Class Code75211110
Class DescriptionConsular services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The action aims to continue the ongoing cooperation between the EU and China on policies tackling climate change, in particular on emissions trading, building on the existing cooperation on emissions...
View more
The British Council China is seeking proposals from suppliers who can provide digital marketing services including SMO (Search Media Optimisation), social marketing and etc. for British Council China Exams.
View more
Deadline: Jun 7, 2021
The contract shall provide technical assistance to the Government of Malawi in supporting the implementation of activities towards creating an enabling business environment for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)...
View more