Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД, подробно описани в техническа спецификация, публикувана в профил на купувача.

Extended TitleДоставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД
Extended Description

Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД съгласно публикуваната в профил на купувача подробна техническа спецификация.

Deadline Date2019-11-13
Publication Date2019-10-10
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value550653
Organisation„МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД
Attention Ofд-р Олга Томова-Куцарова, д.п.
Addressбул. „Цар Освободител“ № 100
TownVarna
Postal Code9000
Phone+359 884029752
Fax+359 52648241
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Предметът на настоящата обществена поръчка включва разработването на проектна документация, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“, чрез подлез под двойната...
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Предметът на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали за извършване на текущ ремонт на сграда „Кухня“ в м. Добро поле, находяща се в териториалния обхват...
View more