Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД, подробно описани в техническа спецификация, публикувана в профил на купувача.

Extended TitleДоставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД
Extended Description

Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД съгласно публикуваната в профил на купувача подробна техническа спецификация.

Deadline Date2019-11-13
Publication Date2019-10-10
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value550653
Organisation„МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД
Attention Ofд-р Олга Томова-Куцарова, д.п.
Addressбул. „Цар Освободител“ № 100
TownVarna
Postal Code9000
Phone+359 884029752
Fax+359 52648241
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Извършване на ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Дерманци“ към Областно пътно управление Ловеч.
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Извършване на ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Микре“ към Областно пътно управление Ловеч.
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на ТП „ДГС — Михалково“
View more