Τμήμα 1: Προμήθεια γραφικής ύλης.

Extended TitleΠρομήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και γραφικής ύλης.
Extended Description

Τμήμα 2: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4.

Deadline Date2019-11-19
Publication Date2019-10-10
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Organisation2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
Attention Of2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
AddressΘηβών 196 - 198
TownAg. Ioannis Rentis
Postal Code182 33
Phone+30 2132004279
Fax+30 2132004292
Class Code30192700
Class DescriptionStationery
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 18, 2019
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια αερόψυκτου συγκροτήματος, για τις ανάγκες της Πινακοθήκης του Α.Π.Θ..
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μίας (1) μονάδας συνθετικού καυσαερίου (Synthetic Gas Bench - SGB), για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ..
View more
Deadline: Nov 20, 2019
«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού».
View more