Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Κυθήρων. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4.650 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.), για τη μέτρηση και την απομακρυσμένη παρακολούθηση των καταναλώσεων, τον υπολογισμό τού υδατικού ισοζυγίου και τον εντοπισμό των διαρροών στις απολήξεις του δικτύου,

— προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, της παροχής σε κλάδους αγωγών και τον προγραμματισμό των καταγραφικών κατανάλωσης,

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού επέκτασης τού Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτόν των δεδομένων των νέων σταθμών,

— εκπαίδευση τού προσωπικού της Υπηρεσίας και

— τεκμηρίωση / δοκιμαστική λειτουργία τού συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Extended TitleΠρομήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Κυθήρων.
Extended Description

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Κυθήρων. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4.650 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.), για τη μέτρηση και την απομακρυσμένη παρακολούθηση των καταναλώσεων, τον υπολογισμό τού υδατικού ισοζυγίου και τον εντοπισμό των διαρροών στις απολήξεις του δικτύου,

— προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, της παροχής σε κλάδους αγωγών και τον προγραμματισμό των καταγραφικών κατανάλωσης,

— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού επέκτασης τού Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτόν των δεδομένων των νέων σταθμών,

— εκπαίδευση τού προσωπικού της Υπηρεσίας και

— τεκμηρίωση / δοκιμαστική λειτουργία τού συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-10-10
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1411700.00
OrganisationΔήμος Κυθήρων
Attention OfΚωνσταντίνος Στάθης
AddressΧώρα Κυθήρων
TownKythira
Postal Code801 00
Phone+30 2736031213
Fax+30 2736031919
Class Code32441100
Class DescriptionTelemetry surveillance system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2019
Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση τεχνολογίας αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής.
View more
Deadline: Nov 22, 2019
Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε. –αναθέτουσα αρχή), μέσω παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
View more
Deadline: Nov 29, 2019
Η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στην ανακατασκευή των στρατηγικών ανταλλακτικών, που απαιτούνται για την υποστήριξη τής εκμετάλλευσης των αεριοστροβίλων κατασκευής General Electric, τύπου EGT PG9171E DLN1, της Μονάδος IV τού Α.Η.Σ....
View more