Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с 1 изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени на Министерство на младежта и спорта.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 г. за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електронна енергия и Закона за енергетиката ЗЕ/2003 г. за избор на доставка и договаряне на цена за продажба на електрическа енергия и решение на КЕВР за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Extended TitleДоставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта
Extended Description

Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени на Министерство на младежта и спорта.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 г. за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електронна енергия и Закона за енергетиката ЗЕ/2003 г. за избор на доставка и договаряне на цена за продажба на електрическа енергия и решение на КЕВР за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Deadline Date2019-11-13
Publication Date2019-10-10
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value150000
OrganisationМинистерство на младежта и спорта
Attention OfДимитрина Маринска
Addressбул. „Васил Левски“ № 75
TownSofia
Postal Code1142
Phone+359 29300817
Fax+359 29899807
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Извършване на ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Дерманци“ към Областно пътно управление Ловеч.
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Извършване на ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Микре“ към Областно пътно управление Ловеч.
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на ТП „ДГС — Михалково“
View more