Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014–2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200– 239,50 m

— w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową – 77,00 m,

• wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 – 2 szt.,

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

• wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE – 6 szt.

Extended Title„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014–2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

• sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 – 239,50 m

— w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową – 77,00 m,

• wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 – 2 szt.,

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

• wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE – 6 szt.

Publication Date2019-11-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Gminy Raszyn
Attention OfDorota Czajkowska
Addressul. Szkolna 2a
TownRaszyn
Postal Code05-090
Phone+48 227017803
Fax+48 227017801
Class Code45330000
Class DescriptionPlumbing and sanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-20

Plumbing and sanitary works

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, w tym:

— sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 – 239,50 m

• w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową – 77,00 m,

— wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 – 2 szt.,

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

— wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE – 6 szt.

Extended TitleBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie gminy Raszyn. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie.

W ramach robót należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, w tym:

— sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 – 239,50 m

• w tym kanalizacja wykonana metodą bezwykopową – 77,00 m,

— wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 – 2 szt.,

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 (odcinek od kanału głównego do granicy działki) – 40,00 m,

— wykonanie studni rewizyjnych o średnicy DN 600 PE – 6 szt.

Deadline Date2019-12-23
Publication Date2019-11-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUrząd Gminy Raszyn
Attention OfDorota Czajkowska
Addressul. Szkolna 2a
TownRaszyn
Postal Code05-090
Phone+48 227017803
Fax+48 227017801
Class Code45330000
Class DescriptionPlumbing and sanitary works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 20, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla:— Sytuacja nr 4 – podwórko – obszar...
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa przystanków autobusowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Gminie Andrychów” w ramach...
View more
Deadline: Feb 21, 2020
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego”.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przygotowanej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do...
View more