The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen Information System in line with current Regulations (e.g. Regulations (EU) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). The subject of the contract is the development of ICT software solution that will enable EBCG teams access to Schengen Information System — hereinafter defined as A2SISII system, including the deliverables related to its design, development, testing, deployment and training for the users (internal and external) and administrators. The framework contract resulting from this tender procedure is also to provide products and services to support and maintain the A2SISII System and to provide changes to its functionalities and to the underlying technical infrastructure in response to changing legal, political, organizational or technical environments.

Extended TitleFramework Contract for the Development of ICT Software Solution for EBCG Team Members Access to Schengen Information System (A2SISII)
Extended Description

The framework contract resulting from this tender procedure is also to provide products and services to support and maintain the A2SISII System and to provide changes to its functionalities and to the underlying technical infrastructure in response to changing legal, political, organizational or technical environments. The framework contract will cover the development of ICT software solution in following main areas:

— A2SISII System delivery – delivery of web application,

— A2SISII System delivery — delivery of mobile application,

— A2SISII System maintenance services – provisioning of support and maintenance services,

— A2SISII System author’s supervision services.

Deadline Date2020-03-16
Publication Date2020-02-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value5000000.00
OrganisationFrontex — European Border and Coast Guard Agency
Attention OfFrontex Procurement Team
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-14

Prior Information Notice — Contract for the Development of ICT Software Solution for EBCG Team Members Access to SISII (A2SISII System)

The purpose of the project is to enable the access to Schengen Information System by European Border and Coast Guard Team Members by providing the necessary processes, operational procedures and tools to perform effective border control and return tasks in support of the host MS.

The main objective of this Contract is to deliver an ICT software solution (including web and mobile applications) that will enable European Border and Coast Guard Team Members access to Schengen Information System in accordance to the following regulations: Regulation (EU) 2018/1860, Regulation (EU) 2018/1861.

The scope of the contract comprises the analysis, design, development, testing, deployment and training for the users and administrators as well as maintenance and authors supervision.

Extended TitlePrior Information Notice — Contract for the Development of ICT Software Solution for EBCG Team Members Access to SISII (A2SISII System)
Extended Description

Frontex is seeking long term cooperation with the contractor who offer professional capability for software development in terms of professional resources, organized teams experience in delivering similar software, proven software development methodology and tooling at the highest possible maturity level as well as company experience in successful development of software in fixed price and quoted time and means contracts.

Publication Date2019-10-14
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value5000000.00
OrganisationFrontex — European Border and Coast Guard Agency
Attention OfFrontex Procurement Team
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code72230000
Class DescriptionCustom software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 2, 2020
Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w zakresie:Zakres 2: Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji...
View more
Deadline: Apr 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku w Mosznej z przeznaczeniem na pokoje hotelowe z własnymi węzłami sanitarnymi, pokoje widokowe i pomieszczenia gospodarcze. Zakres robót obejmuje: demontaż...
View more
Deadline: Apr 2, 2020
Pełna nazwa zamówienia, która ze względów na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia: „Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku...
View more