Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022. Przedmiot zamówienia został podzielony na części („pakiet”):

— pakiet I – leśnictwa: Sarnów, Kujawy, Wojcieszków, Gułów, Korwin, Stoczek,

— pakiet II – leśnictwa: Kryńszczak, Dąbrówka, Nowinki, Jagodne, Jata, Róża,

— pakiet III – leśnictwa: Ławki.

Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub większą ilość pakietów.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łuków.

Extended Title„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020–2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres prac,

— załącznik nr 3.2. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podsumowanie,

— załącznik nr 3.3. – Odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4 – Układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.5 – Katalogi norm czasu dla prac leśnych wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r.,

— załącznik nr 3.6 – Normy zakładowe.

Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków
Attention OfKazimierz Żmuda, Iwo Zabłocki, Jacek Barej
AddressŁawki 56
TownŁuków
Postal Code21-400
Phone+48 257982241
Fax+48 257982273
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-18

Forestry services

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawao lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania izrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu orazgospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020 –2022.Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)”

Pakiet I – leśnictwa: Sarnów, Kujawy, Wojcieszków, Gułów, Korwin, Stoczek;

Pakiet II – leśnictwa: Kryńszczak, Dąbrówka, Nowinki, Jagodne, Jata, Róża;

Pakiet III – leśnictwa: Ławki;

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łuków.

Extended Title„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawao lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania izrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu orazgospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020 – 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymaniaobiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres prac,

— załącznik nr 3.2. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podsumowanie,

— załącznik nr 3.3. – Odległości zrywki

— załącznik nr 3.4 – Układ sortymentowy pozyskania drewna

Załącznik nr 3.5 – Katalogi norm czasu dla prac leśnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 99 DyrektoraGeneralnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003r.

— załącznik nr 3.6 – Normy zakładowe

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value2689498.76
OrganisationSkarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łuków
Attention OfKazimierz Żmuda, Iwo Zabłocki, Jacek Barej
AddressŁawki 56
TownŁuków
Postal Code21-400
Phone+48 257982241
Fax+48 257982273
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-14

Forestry services

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022. Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”):

— Pakiet I – leśnictwa: Sarnów, Kujawy, Wojcieszków, Gułów, Korwin, Stoczek;

— Pakiet II – leśnictwa: Kryńszczak, Dąbrówka, Nowinki, Jagodne, Jata, Róża;

— Pakiet III – leśnictwa: Ławki.

Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub większą ilość Pakietów.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łuków.

Extended Title„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022 .”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łuków w latach 2020-2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres prac,

— załącznik nr 3.2. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podsumowanie,

— załącznik nr 3.3. – odległości zrywki,

— załącznik nr 3.4 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.5 – katalogi norm czasu dla prac leśnych wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r.,

— załącznik nr 3.6 – normy zakładowe.

Deadline Date2019-11-15
Publication Date2019-10-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value2689498.76
OrganisationSkarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków
Attention OfKazimierz Żmuda, Iwo Zabłocki, Jacek Barej
AddressŁawki 56
TownŁuków
Postal Code21-400
Phone+48 257982241
Fax+48 257982273
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more