Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.

Extended TitleRekonštrukcia objektov Nemocnice sv. Michala a.s., Bratislava, pracovisko Košice
Extended Description

Z prevádzkového hľadiska delíme objem prác na 11 samostatných stavebných objektov.

SO 01 - Rekonštrukcia časti Bloku 1 - pravá časť fasáda

SO 02 - Úprava interiéru objektu 55-89-240 na 2.np a 3.np

SO 03 - Rekonštrukcia kaplnky - exteriér

SO 04 - Vybudovanie viacúčelovej miestnosti v podkroví Bloku 1

SO 05 - Fitness a telocvičňa v objekte 55-89-240 na 3.np

SO 07 - Rekonštrukcia časti Bloku 1 - ľavá časť

SO 08 - Rekonštrukcia ODCH vrátane komunikačného jadra

SO 09 - Rekonštrukcia riaditeľstva SO 10 - Rekonštrukcia polikliniky

SO 11 Areálové plochy a komunikácie

Publication Date2019-11-12
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnica svätého Michala, a.s.
Attention OfPhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
AddressSatinského I.7770/1
TownBratislava
Postal Code811 08
Phone+421 904281818
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-04

Construction work

Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.

Extended TitleRekonštrukcia objektov Nemocnice sv. Michala a.s., Bratislava, pracovisko Košice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-13
New text:
2019-12-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-15
New text:
2019-12-06
Deadline Date2019-12-04
Publication Date2019-11-04
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnica svätého Michala, a.s.
Attention OfPhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
AddressSatinského
TownBratislava
Postal Code811 08
Phone+421 904281818
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-16

Construction work

Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.

Extended TitleRekonštrukcia objektov Nemocnice sv. Michala a.s., Bratislava, pracovisko Košice
Extended Description

Z prevádzkového hľadiska delíme objem prác na 11 samostatných stavebných objektov.

SO 01 - Rekonštrukcia časti Bloku 1 - pravá časť fasáda

SO 02 - Úprava interiéru objektu 55-89-240 na 2.np a 3.np

SO 03 - Rekonštrukcia kaplnky - exteriér

SO 04 - Vybudovanie viacúčelovej miestnosti v podkroví Bloku 1

SO 05 - Fitness a telocvičňa v objekte 55-89-240 na 3.np

SO 07 - Rekonštrukcia časti Bloku 1 - ľavá časť

SO 08 - Rekonštrukcia ODCH vrátane komunikačného jadra

SO 09 - Rekonštrukcia riaditeľstva

SO 10 - Rekonštrukcia polikliniky

SO 11 Areálové plochy a komunikácie

Deadline Date2019-11-13
Publication Date2019-10-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value21042954.52
OrganisationNemocnica svätého Michala, a.s.
Attention OfPhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
AddressSatinského I.7770/1
TownBratislava
Postal Code81108
Phone+421 904281818
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchto budov a...
View more
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
View more
Deadline: Nov 29, 2019
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
View more