Το έργο που θα κατασκευαστεί, περιλαμβάνει:

— την κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500 m3,

— την κατασκευή οικίσκου δίπλα στον θάλαμο δικλείδων και σε βάθος ίδιο με το φρεάτιο των δικλείδων, στη δεξαμενή Λίτσα 2,

— την κατασκευή 3 αντλιοστασίων προσυγκέντρωσης, στις περιοχές πλησίον των γεωτρήσεων Αεροπορίας, Θερμοκηπίου και Εμπορικής, και την τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού,

— την κατασκευή δικτύου αγωγών μεταφοράς ύδατος και των τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου, συνολικού μήκους περίπου 25 km,

— την αντικατάσταση τού εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις, εκτός της γεώτρησης Κοσμίδη και την κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις,

— την κατασκευή σε όλα τα έργα (δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις), όπου δεν υπάρχει, περιμετρικής περίφραξης.

Extended TitleΎδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης, Δήμου Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο).
Extended Description

Το έργο που θα κατασκευαστεί, περιλαμβάνει:

— την κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500 m3,

— την κατασκευή οικίσκου δίπλα στον θάλαμο δικλείδων και σε βάθος ίδιο με το φρεάτιο των δικλείδων, στη δεξαμενή Λίτσα 2,

— την κατασκευή 3 αντλιοστασίων προσυγκέντρωσης, στις περιοχές πλησίον των γεωτρήσεων Αεροπορίας, Θερμοκηπίου και Εμπορικής, και την τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού,

— την κατασκευή δικτύου αγωγών μεταφοράς ύδατος και των τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου, συνολικού μήκους περίπου 25 km,

— την αντικατάσταση τού εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις, εκτός της γεώτρησης Κοσμίδη και την κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις,

— την κατασκευή σε όλα τα έργα (δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις), όπου δεν υπάρχει, περιμετρικής περίφραξης.

Deadline Date2019-11-20
Publication Date2019-10-16
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value8500046.27
OrganisationΔήμος Θέρμης
Attention OfΜαρία Κοΐου
AddressΔημοκρατίας 1
TownThermi
Postal Code570 01
Phone+30 2310483400
Fax+30 2310483414
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 10, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:α) η προμήθεια και εγκατάσταση 41 σταθερών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αντικειμένων, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, εκρηκτικών ουσιών, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων, χρημάτων (χαρτονομισμάτων και κερμάτων), όπλων,...
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Διεθνής, δημόσια σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων, για τα έτη...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Προμήθεια μικροεργαλείων, αναλωσίμων και λοιπών ειδών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών τού Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 275 138,73 EUR με τον Φ.Π.Α. 24 %.
View more