Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Pr. bud., pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki, wykonaniem przyłączy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku:

a) kubatura projektowanego budynku – 43 238 m3;

b) pow. netto budynku – 8 292 m2;

c) pow. zabudowy – 2 626 m2;

d) wysokość budynku – 19 m;

e) kondygnacji nadziemnych – 4;

f) kondygnacji podziemnych – 1;

g) miejsc postojowych – 162 szt.;

h) pow. chodników dróg, parkingów – 5 763 m2;

i) powierzchnia zieleni – 3 310 m2.

Extended TitleBudowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-20
New text:
2019-12-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-20
New text:
2019-12-04
Deadline Date2019-12-04
Publication Date2019-11-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSąd Okręgowy w Płocku
Attention OfMarta Kujawa
Addresspl. Narutowicza 4
TownPłock
Postal Code09-404
Phone+48 242697219
Fax+48 243603938
Class Code45331100
Class DescriptionCentral-heating installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more