1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa magnetronów w ilości 90 szt. i materiałów eksploatacyjnych dla stacji radarowych systemów VTS wchodzących w skład Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) na rzecz:

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na podstawie zamówień częściowych (kwartalnych).

3. Miejsca dostaw:

a. zamówienia Urzędu Morskiego w Gdyni – adres dostawy: Kapitanat Portu Gdynia, ul. Polska 2, Gdynia, POLSKA;

b. zamówienia Urzędu Morskiego w Słupsku – adres dostawy: Pion Techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, Słupsk, POLSKA;

c. zamówienia Urzędu Morskiego w Szczecinie – adres dostawy: Kapitanat Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, Szczecin, POLSKA.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją ilościową dla realizacji zadania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Extended TitleSukcesywna dostawa magnetronów oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb stacji radarowych Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa magnetronów w ilości 90 szt. i materiałów eksploatacyjnych dla stacji radarowych systemów VTS wchodzących w skład Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) na rzecz:

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,

— Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na podstawie zamówień częściowych (kwartalnych).

3. Miejsca dostaw:

a. zamówienia Urzędu Morskiego w Gdyni – adres dostawy: Kapitanat Portu Gdynia, ul. Polska 2, Gdynia, POLSKA;

b. zamówienia Urzędu Morskiego w Słupsku – adres dostawy: Pion Techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, Słupsk, POLSKA;

c. zamówienia Urzędu Morskiego w Szczecinie – adres dostawy: Kapitanat Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, Szczecin, POLSKA.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją ilościową dla realizacji zadania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1300000.00
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Attention OfAnna Schroeder, Agnieszka Witkowska
Addressul. Chrzanowskiego 10
TownGdynia
Postal Code81-338
Phone+48 583553333
Fax+48 586217231
Class Code32352100
Class DescriptionParts of radio and radar equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul.Kutrzeby 4 (dawna Tybury 4 b), 91-013 Łódź, która obejmuje m.in. zakres:1) docieplenie ścian zewnętrznych;2) docieplenie ścian piwnic;3) docieplenie stropodachu wraz z robotami...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Zakres prac obejmuje: wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy itp.),prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej,wykonanie dokumentacji powykonawczej,wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z...
View more
Deadline: Dec 10, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia””. Zamówienie publicznego obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego (zespołu budynków) wraz z...
View more