Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych dla oczyszczalni ścieków i zakładu wodociągów i kanalizacji w ramach projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” z podziałem na 2 zadania:

Zadanie I

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 800 kW / 1 000 kVA wraz z obwodami sterowania oraz budową linii niskiego napięcia do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku.

Zadanie II

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 400 kW/500 kVA wraz z obwodami sterowania oraz budową linii niskiego napięcia do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12 w Radomsku.

Szczegółowy zakres zamówienia dla zadania I i II określony został w Części III SIWZ oraz w projekcie budowlanym.

Extended Title„ Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ”, w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
Extended Description

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 800 kW/1000 kVA wraz z obwodami sterowania oraz budową linii niskiego napięcia do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku.

Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2019.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w części III SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym zawierającym wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, określającym wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych prac. Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Attention OfTomasz Bąk
Addressul. Stara Droga 85
TownRadomsko
Postal Code97-500
Phone+48 446830630
Fax+48 446834377
Class Code31122000
Class DescriptionGenerator units
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more