Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji i nadzorem autorskim oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. całość usług i uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem ostatecznych decyzji w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowalnych:

— uzyskanie ostatecznych decyzji do wykonania zadania,

— usługi geodezyjne,

— projekty budowlane i wykonawcze,

— operaty wodnoprawne,

— decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

— zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – (załącznik 1b),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),

— przedmiary robót,

— kosztorysy inwestorskie i nakładcze (tzw. ślepe);

b. nadzór autorski;

c. pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Extended TitleGospodarcze obiekty budowlane - opóźniacze odpływu na rowach
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-12-06
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-12-06
Section:
II.2.7)
Previous text:
2019-11-25
New text:
2019-12-06
Deadline Date2019-12-06
Publication Date2019-11-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNadleśnictwo Nawojowa
Attention OfPaweł Skoczeń
Addressul. Lipowa 1
TownNawojowa
Postal Code33-335
Phone+48 184457012
Fax+48 184463895
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-18

Architectural, construction, engineering and inspection services

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji i nadzorem autorskim oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. całość usług i uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem ostatecznych decyzji w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

— uzyskanie ostatecznych decyzji do wykonania zadania,

— usługi geodezyjne,

— projekty budowlane i wykonawcze,

— operaty wodnoprawne,

— decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

— zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – (załącznik 1b),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),

— przedmiary robót,

— kosztorysy inwestorskie i nakładcze (tzw. ślepe).

b. nadzór autorski;

c. pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Extended TitleGospodarcze obiekty budowlane opóźniacze odpływu na rowach
Extended Description

Zadanie dotyczy zabudowy rowów przydrożnych opóźniaczami odpływu, których celem jest spowolnienie odpływu i zatrzymanie na terenach leśnych wody opadowej. Opóźniacze odpływu należy zaprojektować z materiałów przyjaznych środowisku leśnemu tj. z drewna i kamienia bez zastosowania zapraw cementowych i tworzyw sztucznych. Sugerowana długość opóźniaczy do 3 mb i szerokości dostosowanej do szerokości rowu. drogowej. Celem zadania jest spowolnienie odpływu wody opadowej z terenów leśnych i zahamowanie zjawiska osuszania gleby. Założono wykonanie około 2 300 szt. opóźniaczy odpływu wody na rowach przydrożnych na terenie 12 leśnictw.

Lokalizacja zadania:

Zadanie należy zaprojektować w całości na działkach będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w gminach: Kamionka Wielka, Grybów, Krynica Zdrój, Łabowa i Nawojowa w województwie małopolskim, powiat nowosądecki.

Miejsce planowanej inwestycji leży w Karpackiej Krainie Przyrodniczo Leśnej, w terenie górskim na wysokości od 400 do 1 000 m n.p.m., w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Typ siedliskowy lasu to górski świeży tworzony przez drzewostany jodłowo-bukowe. Gleby w większości brunatne, kwaśne, sporadycznie bielicowe, a w miejscach stagnującej wody gleby bagienne. Całość lasów zalicza się do lasów ochronnych (wodochronne i glebochronne) w zlewniach Kamienicy do Homerki, Kamionki, Białej od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką. Teren objęty ochroną Natra 2000 - Ostoja Popradzka PLH120019 - Nawojowa PLH120035 - Łabowa PLH120036 - Beskid Niski PLB180002. W części znajdujący się na południowo małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu Popradzki Park Krajobrazowy.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji: działki ewid.nr.: 2529/5, 2528/7 obręb Ptaszkowa; 447/7, 445/16 obręb Binczarowa; 646, 647, 651, 652 obręb Bogusza; 297, 314, 319, 997, 999, 1001, 1008, 1010 obręb Królowa 441/42 obręb Binczarowa; 245/2, 245/3, 497, 654, 656, 658, 659, 664, 665, 668, 670, 674, 675, 676, 678 obręb Bogusza 2/72, 4/77, 5/76 obręb Kamianna; 267 obręb Polany; 444/70, 446/76, 447/76, 449/75, 450/75, 635/67, 638/70, 640/72, 642/1 643/76, 646/81, 647/82, 664/77,obręb Florynka 141/3, 141/6, 145/1, 146/110 obręb Kamianna 312 obręb Berest; 189/3, 189/4, 260, 263, 266, 268/1, 269 obręb Piorunka; 196/2, 230,232, 234, 239, 240, 245, 250, 253, 255 obręb Czyrna 10/210, 10/39, 16/204, 12/208, 4/216, 1/218 obręb Nowa Wieś; 196/204 obręb Roztoka Wielka 103/219, 9/222 obręb Kotów 112/280, 106/282, 110/283, 100/272, 101/273, 103/274, 109/276, 102/270, 94/2,96, 97, 89/12, 100/272, 107/277, 112/280 obręb Łosie; 182/268, 185/269,186/2, 193/270, 124/259, 154/4, 189/261, 195/258, 93/258, 190/260, 189/261

Obręb Roztoka Wielka 589/308, 563/298, 467/298, 463/298, 580/293, 587/297, 588/309, 590, 589/308 obręb Nowa Wieś; 13/316, 15/316, 16/316, 17/316, 18/316 obręb Uhryń 71/325, 108/328, 98/328, 104/328, 107/329, 102/330, 109/331, 110, 111/332, 101/333, 112/333, 13/316, 15/316, 16/316, 17/316, 18/316, 19/317, 22/318, 21/318, 20/318, 28/1, 29/319, 319/4, 71/325, 70/324, 73/324, 108/328, 98/328, 104/328, obręb Uhryń; 114/339, 82/334, 63/334, 62/334, 90/335, 102/337, 104/338, 114/339, 115/340 obręb Łabowiec. Podana lokalizacja oraz zakres rzeczowy inwestycji jest sugestią zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy będzie zaprojektowanie obiektów w odpowiedniej lokalizacji, rozmiarach i parametrach wzdłuż dróg leśnych wskazanych przez zamawiającego.

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNadleśnictwo Nawojowa
Attention OfPaweł Skoczeń
Addressul. Lipowa 1
TownNawojowa
Postal Code33-335
Phone+48 184457012
Fax+48 184463895
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2020
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy: S.c. od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22. W...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29). W ramach zadania: budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km...
View more
Deadline: Dec 30, 2019
Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020...
View more