Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku, szczegółowo opisane w załącznikach 2.1.–2.8 do SIWZ.

Extended TitleUsługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku
Extended Description

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku, szczegółowo opisane w załącznikach 2.1.–2.8 do SIWZ.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

3.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.9. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Attention OfJarosław Wawrzyniak
Addressul. Tuwima 37
TownSłupsk
Postal Code76-200
Phone+48 598403142
Fax+48 598474510
Class Code90910000
Class DescriptionCleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 11, 2019
I. Cd. z sekcji II.1.1."na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego...
View more
Deadline: Jan 3, 2020
1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na...
View more
Deadline: Jan 23, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more