Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-15-074-1 „Poznań - sieć wodociągowa w ul. Starowiejskiej i ul. Zagonowej”.

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Starowiejskiej oraz w ulicy Zagonowej w Poznaniu
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-15-074-1,,Poznań - sieć wodociągowa w ul. Starowiejskiej i ul. Zagonowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Deadline Date2019-11-25
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value30000.00
Organisation„Aquanet” S.A.
Attention OfEwa Turzańska-Oleksyn
Addressul. Dolna Wilda 126
TownPoznań
Postal Code61-492
Phone+48 618359233
Fax+48 618359321
Class Code71322200
Class DescriptionPipeline-design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” – zadanie 5.5, w ramach...
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Budowa dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa kanalizacji dla suchych dolin, budowa wodociągu. Budowa kanalizacji deszczowej od „Wyl12” przy ulicy Idzikowskiego...
View more
Deadline: Nov 22, 2019
Ramowy zakres rzeczowy zadania: „Realizacja robót budowlanych III etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap III/B – DACH” obejmuje:a) Demontaż istniejącej dachówki karpiówki i jej wywóz...
View more