Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

i) την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση τού συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση τής ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων·

ii) προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (12 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείου των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου·

iii) προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (Τ.Σ.Ε.Ρ.Π.) στις εισόδους των δευτερευουσών ζωνών ύδρευσης της νήσου Σκύρου, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά.

Extended TitleΟλοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πίεσης και τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Δήμου Σκύρου.
Extended Description

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τoν εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών —που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας— ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά 28 εγκαταστάσεις δικτύου, που είναι αναλυτικά 4 σταθμοί Τ.Σ.Ε.Ρ.Π. (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης), 12 σταθμοί Τ.Σ.Ε.Π. και Τ.Σ.Ε.Π.+Π. (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης + Παροχής), καθώς και 12 Τ.Σ.Ε. και Τ.Σ.Ε.Δ. (Σταθμοί Ελέγχου και Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών), όπου προβλέπεται εγκατάσταση οργάνων μέτρησης πίεσης και στάθμης, καθώς και οργάνων μέτρησης παροχής στις εξόδους των κύριων και δευτερευουσών δεξαμενών, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα Τ.Σ.Ε.Ρ.Π. και Τ.Σ.Ε.Π., θα καταγράφεται το σύνολο τού παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση, και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).

Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα (με χρήση της τεχνολογίας GSM/GPRS) θα υλοποιηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάμεσα στους Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου των δικτύων ύδρευσης με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.

Deadline Date2019-11-21
Publication Date2019-10-21
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value442952.62
OrganisationΟ.Τ.Α. Δήμου Σκύρου
Attention OfΣπυριδούλα Σκαλτσάρη
AddressΣκύρος
TownSkyros
Postal Code340 07
Phone+30 2222350314
Fax+30 2222091716
Class Code32441000
Class DescriptionTelemetry equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, έτους 2020 (Α.Μ. 97/2019):— βενζίνη αμόλυβδη (29.158,85 λίτρα - Δήμος) (5.500,00 λίτρα - Κοινωφελής): 34.658,85 λίτρα σύνολο,— πετρέλαιο κίνησης (280.925,00 λίτρα -...
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2020 και 2021, για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου και συγκεκριμένα, ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου με συνοδευτικό εξοπλισμό και...
View more