Marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas.

Extended TitleMarktconsultatie – marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas (verwachte einddatum: 6.11.2019)
Extended Description

De gemeente Amsterdam organiseert een marktconsultatie voorafgaand aan de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van een gecombineerd complex van ca. 25 000 m2 met grootstedelijke uitstraling gelegen aan het hart van de Zuidas in Amsterdam.

Het programma bevat de nieuwe openbare bibliotheek OBA Next dat een ‘kenniscentrum en innovatieprogramma voor informatie-wijsheid’ moet worden in eigendom van de gemeente en een kantorenprogramma dat wordt ontwikkeld voor eigen rekening en risico van de markt.

Ontwikkelende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de projectopzet, aanbestedings- en contracteringsstrategie inclusief belangrijke randvoorwaarden hierbij met als doel door middel van een ordelijk en haalbaar aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringsproces een optimaal eindresultaat te realiseren.

Het Kredietbesluit voor het project wordt in het voorjaar van 2020 in de Gemeenteraad gebracht. De marktconsultatie maakt deel uit van de voorbereiding van het Kredietbesluit. Daarom is het verzoek aan geïnteresseerde partijen om de informatie uit deze marktconsultatie niet te verspreiden anders dan in de eigen organisatie of bij samenwerkende partners voor zover nodig om de antwoorden te kunnen geven.

De link naar de marktconsultatiedocumenten is: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhn6qLEzgKhO7Lxpn3S6jc70xnnJRb0PqtwobeA80ccxtvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Planning

Indienen antwoorden: 6.11.2019.

Publicatie verslag: 3.12.2019.

Ontvangst aanmeldingen: 4.9.2020.

Ontvangst inschrijvingen: 9.7.2021.

TKN: de termijn tot inschrijven is een vereiste in TenderNed maar heeft geen invloed op de marktconsultatie.

Publication Date2019-10-22
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 430
TownAmsterdam
Postal Code1018 DN
Phone+31 202511111
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deze publicatie betreft een marktconsultatie vooruitlopend op een Europese aanbesteding voor de realisatie van een nieuwe (t)huisvesting voor de gemeente West Betuwe. In deze martktconsultatie worden vragen gesteld aan de...
View more
Deadline: Jan 17, 2020
Het realiseren van een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water, het vergroten van de publieke toegankelijkheid van de watertoren en het vergroten van de recreatieveaantrekkelijkheid van het Surfeiland.
View more
Deadline: Nov 25, 2019
De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600 tot 700 meter aan beide zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming van onder andere blokkenmatten. Aan beide zijden van de...
View more