AFB.15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.21 Tillhandahållande av upphandlingsdokument

Upphandlingsdokumentet hämtas via www.tendsign.com

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (i det fall anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som följer av 13 kap. 1 § LOU. Detta gäller även om det genom myndighetsbeslut eller lagakraftvunnen dom fastställts att anbudsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller sociala avgifter (13 kap. 2 § 1 st LOU).

Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om något av förhållandena i 13 kap. 2 § 2 st eller 3 § LOU föreligger.

Grunderna för uteslutning omfattar även eventuella underleverantörer.

Extended TitleVarlaskolan om- och nybyggnation
Extended Description

AFB.15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.21 Tillhandahållande av upphandlingsdokument

Upphandlingsdokumentet hämtas via www.tendsign.com

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (i det fall anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som följer av 13 kap. 1 § LOU. Detta gäller även om det genom myndighetsbeslut eller lagakraftvunnen dom fastställts att anbudsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller sociala avgifter (13 kap. 2 § 1 st LOU).

Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om något av förhållandena i 13 kap. 2 § 2 st eller 3 § LOU föreligger.

Grunderna för uteslutning omfattar även eventuella underleverantörer.

Deadline Date2019-11-24
Publication Date2019-10-22
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKungsbacka kommun
Attention OfRebecca Granat
AddressKungsbacka kommun
TownKUNGSBACKA
Postal Code434 81
Class Code45214200
Class DescriptionConstruction work for school buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 14, 2020
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas-, Gävleborgs-, Västernorrlands- och Jämtlands län.Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser enligt...
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av 2 fullt färdiga maskinrumslösa linhissar till den nya tillbyggnaden av Tomtbergaskolan. Hissarnas maskineri placeras inom schakttoppen. I entreprenaden ingår bland annat el- och...
View more
Detta är en förhandsannons gällande kommande upphandling av ljudkontributionsapp.Observera att anbud inte ska skickas in och att frågor inte kommer att besvaras då detta enbart är en förhandsannons.Sveriges Radio planerar...
View more