Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Extended TitleUppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II
Extended Description

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Omfattning

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser och syftar till att utse en hyresvärd för detta boende jämte därmed nedan beskrivna transaktioner och åtaganden.

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Det boende som ska uppföras på fastigheten "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" ska erbjuda Höganäs kommun 60 platser särskilt boende under tio år. Höganäs kommun garanterar köp av dessa platser under tidsperioden.

Efter köp av befintlig fastighet med verksamhet ska antagen anbudsgivare driva den befintliga verksamheten till den tidpunkt då samtliga 60 platser i den nya entreprenaden ianspråktagits (nedan kallad vårdentreprenaden". Pris för vårdentreprenaden i det nyuppförda boendet ska lämnas per plats som vårddygnskostnad inklusive kost. Pris för hyra av bostad i det nyuppförda boendet ska lämnas per lägenhet och dygn. Köpeskillingen för "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47", "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" lämnas som en totalsumma. Dessa prisuppgifter ska lämnas i kommande anbud

Pris som ska lämnas i kommande anbud räknas fram genom formeln ((dygnspris vårdentreprenad x60x365x10)+(dygnshyra bostad x60x365x10)+(dygnshyra gemensamma utrymmen x60x365x10)) - köpeskilling "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47","Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82"

Anbudssökande som kan tillgodose ovanstående behov är välkomna att komma in med ansökan om att få lämna anbud

Publication Date2019-11-28
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationHöganäs kommun
Attention OfJoergen Borgström
AddressCentralgatan 20
TownHöganäs
Postal Code263 82
Class Code85311000
Class DescriptionSocial work services with accommodation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-08

Social work services with accommodation

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Extended TitleUppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-12
New text:
2019-11-29
Deadline Date2019-11-29
Publication Date2019-11-08
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHöganäs kommun
Attention OfJoergen Borgström
AddressCentralgatan 20
TownHöganäs
Postal Code263 82
Class Code85311000
Class DescriptionSocial work services with accommodation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-22

Social work services with accommodation

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Extended TitleUppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II
Extended Description

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Omfattning

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser och syftar till att utse en hyresvärd för detta boende jämte därmed nedan beskrivna transaktioner och åtaganden.

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Det boende som ska uppföras på fastigheten "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" ska erbjuda Höganäs kommun 60 platser särskilt boende under tio år. Höganäs kommun garanterar köp av dessa platser under tidsperioden.

Efter köp av befintlig fastighet med verksamhet ska antagen anbudsgivare driva den befintliga verksamheten till den tidpunkt då samtliga 60 platser i den nya entreprenaden ianspråktagits (nedan kallad vårdentreprenaden".Pris för vårdentreprenaden i det nyuppförda boendet ska lämnas per plats som vårddygnskostnad inklusive kost. Pris för hyra av bostad i det nyuppförda boendet ska lämnas per lägenhet och dygn. Köpeskillingen för "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47", "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" lämnas som en totalsumma. Dessa prisuppgifter ska lämnas i kommande anbud

Pris som ska lämnas i kommande anbud räknas fram genom formeln ((dygnspris vårdentreprenad x60x365x10)+(dygnshyra bostad x60x365x10)+(dygnshyra gemensamma utrymmen x60x365x10)) - köpeskilling "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47","Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82"

Anbudssökande som kan tillgodose ovanstående behov är välkomna att komma in med ansökan om att få lämna anbud

Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-10-22
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHöganäs kommun
Attention OfJoergen Borgström
AddressCentralgatan 20
TownHÖGANÄS
Postal Code263 82
Class Code85311000
Class DescriptionSocial work services with accommodation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Förhandsannons avseende Nya kvarteret
View more
Deadline: Jan 22, 2020
Stiftelsen Ultuna Studentbostäder, Susbo, planerar nyproduktion av 3 st 3-vånings studentbostadshus innehållande totalt 84 st bostäder.Geografiskt beläget i Ultuna strax söder om Uppsala stadskärna. Bostäderna är avsedda för studenter vid...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Utvändiga plåtarbeten på nya och befintliga tak och fasader vid om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan i Huddinge kommun.
View more