Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, gmina Siechnice w podziale na 2 zadania:

— zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice,

— zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, gmina Siechnice w podziale na 2 zadania
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, gmina Siechnice w podziale na 2 zadania:

— zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice,

— zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Siechnice
Attention OfKrystyna Choina
Addressul. Jana Pawła II 12
TownSiechnice
Postal Code55-011
Phone+48 717860921
Fax+48 717860907
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Leśnictwie Mogielica. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: przebudowa przepustów na obiekty łukowe o dużym świetle w leśnictwie Wilcz. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:a) opis techniczny – Załącznik nr...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi 6 KDD od km 0+000 do km 0+220.Zadanie realizowane na podstawie decyzji nr 3/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak:...
View more