Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Extended TitleAdaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku UMW
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z treścią dokumentacji technicznej, przygotowanej przez Zamawiającego (Projekty wykonawcze – branże: architektoniczna, elektryczna i sanitarna (zał. nr 7 do SIWZ), Projekty wykonawcze – ciekły azot (zał. nr 8 do SIWZ), Przedmiary budowlane i STWiOR (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiary: instalacje elektryczne i STWiOR (zał. nr 10 do SIWZ), Przedmiary: instalacje sanitarne i STWiOR (zał. nr 11 do SIWZ), Projekt budowlany – ciekły azot (zał. nr 12 do SIWZ), Opinia geotechniczna (zał. nr 13 do SIWZ). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Deadline Date2019-11-27
Publication Date2019-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value990330.04
OrganisationUniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu
Attention OfMonika Komorowska
AddressWybrzeże L. Pasteura 1
TownWrocław
Postal Code50-367
Phone+48 717841174
Fax+48 717840045
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more