Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), skal udvides, i den forbindelse skal der etableres en ny laboratoriebygning samt en ny bygning til nuklearmedicin.

Nærværende udbud omhandler genudbuddet af totalentreprisen for disse bygninger (TE02A).

Jf. udbudsbetingelserne gennemføres et orienteringsmøde 19.11.2019 kl. 10:00. Der er tilmelding til arrangementet.

Extended TitleGenudbud af TE02A "Laboratorier og nuklearmedicin" ved Sjællands Universiteteshospital Køge (SUH Køge)
Extended Description

Opgaven udbydes som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Opgaven omfatter 2 forskellige bygninger, der placeres ved siden af hinanden. Den ene bygning indeholder laboratorier, den anden indeholder nuklearmedicin. Begge bygninger skal forbindes til det eksisterende hospital.

Grundlaget for udbuddet er på hhv. projektforslagsniveau for bygningen for nuklearmedicin samt på funktionskravsniveau for laboratoriebygningen. Der forefindes overordnede tekniske koncepter og funktionsdisponeringer.

Det forventes at den vindende totalentreprenør skal indgå i et projekteringsforløb med bygherre for at afklare den endelige udformning af byggeriet.

Deadline Date2019-12-10
Publication Date2019-11-12
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRegion Sjælland
Attention OfTommy Steen Møller
AddressAlleen 15
TownSorø
Postal Code4180
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-24

Construction work

Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), skal udvides, I den forbindelse skal der etableres en ny laboratoriebygning samt en ny bygning til nuklearmedicin.

Nærværende annoncerede udbud omhandler genudbuddet af totalentreprisen for disse bygninger (TE02A).

Extended TitleGenudbud af TE02A "Laboratorier og nuklearmedicin" ved Sjællands Universiteteshospital Køge (SUH Køge)
Extended Description

Opgaven forventes udbudt som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Opgaven omfatter 2 forskellige bygninger, der placeres ved siden af hinanden. Den ene bygning indeholder laboratorier, den anden indeholder nuklearmedicin. Begge bygninger skal forbindes til det eksisterende hospital.

Grundlaget for udbuddet er på hhv. projektforslagsniveau for bygningen for nuklearmedicin samt på funktionskravsniveau for laboratoriebygningen. Der forefindes overordnede tekniske koncepter og

Funktionsdisponeringer.

Det forventes at den vindende totalentreprenør skal indgå i et projekteringsforløb med bygherre for at afklare den endelige udformning af byggeriet.

Publication Date2019-10-24
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Sjælland
Attention OfTommy Steen Møller
AddressAlleen 15
TownSorø
Postal Code4180
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
Facaderenovering og fornyelse af varmeinstallationer i Teilumbygningens hovedhus, beliggende Frederik V's Vej 11, 2100 København.Hovedhuset i Teilumbygningen er ca. 11 000 m2 fordelt på 7 etager.Opgaven omfatter bl.a. udskiftning af...
View more
Deadline: Sep 8, 2020
Hovedentreprise i forbindelse med renovering af bebyggelsen Islevvænge i Rødovre. Renovering af i alt 191 boliger, som alle er rækkehuse.Udbuddet gennemføres efter proceduren 'udbud med forhandling'.
View more
Deadline: Sep 14, 2020
BMS Renovering indebærer indkøb af ny hardware, programmering, montering, installation og kabelføring, idriftsættelse og indregulering/fejlretning, samt vedligehold af systemet indtil samlet aflevering af hele det konverterede og idriftsatte anlæg er...
View more