Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa (pakiet 1–11) oraz dostawa sukcesywna (pakiet 12–15) wyrobów medycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zwanych dalej wyrobami medycznymi) dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa załącznik nr 1a do SIWZ. Laryngoskop łyżki 2, 3, 4 2 szt. Laryngoskop łyżki 3, 4 1 szt. Rolki do przenoszenia pacjenta 4 szt. Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 1 szt. Stolik opatrunkowy 2 szt. Uniwersalny podgrzewacz medyczny

1 szt. Taboret ze stali kwasoodpornej 4 szt. Przewód elektrody biernej do diatermii 1 szt. Kleszczyki 7 szt. Klemy 5 szt. Narzędzia Blok Operacyjny I 1 komplet, elektrody – końcówki robocze do aparatu Quantum – biopolarny aparat do koablacji i koagulacji tkanek miękkich H-4000-00, sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej, opatrunki.

Extended TitleDostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Changes
Section:
IV.2.1
Previous text:
New text:

2019/S 150-368915

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-11-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSzpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Attention OfElżbieta Hendel
Addressul. Zamkowa 4
TownZabrze
Postal Code41-803
Phone+48 322776124
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-31

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa (pakiet 1-11) oraz dostawa sukcesywna (pakiet 12-15) wyrobów medycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zwanych dalej wyrobami medycznymi) dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa załącznik nr 1a do SIWZ. Laryngoskop łyżki 2,3,4 2 szt., Laryngoskop łyżki 3,4 1 szt. Rolki do przenoszenia pacjenta 4 szt. Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 1 szt. Stolik opatrunkowy 2 szt. Uniwersalny podgrzewacz medyczny

1 szt. Taboret ze stali kwasoodpornej 4 szt. Przewód elektrody biernej do diatermii 1 szt. Kleszczyki 7 szt. Klemy 5 szt. Narzędzia Blok Operacyjny I 1 komplet, Elektrody- końcówki robocze do aparatu Quantum- biopolarny aparat do koablacji i koagulacji tkanek miękkich H- 4000-00, Sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, Zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej, opatrunki.

Extended TitleDostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Extended Description

Laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji 2 szt.Laryngoskop światłowodowy typu McCoy do trudnej intubacji wykonany ze stali nierdzewnej Tor światłowodu zintegrowany na stałe z łyżką. Zasilany bateriami 2xR14, ruchoma końcówka łyżki, rękojeść satynowa, łyżki laryngoskopu wielorazowego użytku do dezynfekcji i sterylizacji w rozm.2, 3 i 4, etui, wyrób medyczny. Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji na terenie kraju.

Publication Date2019-10-31
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value129288.28
OrganisationSzpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Attention OfElżbieta Hendel
Addressul. Zamkowa 4
TownZabrze
Postal Code41-803
Phone+48 322776124
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.
View more
Deadline: Jan 15, 2020
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:– zadanie nr 1 – Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06),– zadanie nr 2...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Zakres robót:a) prace przygotowawcze,b) branża drogowa,c) branża sanitarna.d) branża elektroenergetyczna,e) branża telekomunikacyjna,f) prace towarzyszące.
View more