Przedmiotem zamówienia jest: remont kapitalny 17 sztuk tramwajów typu Skoda 16 T.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ),

które stanowią integralną część SIWZ.

Extended TitleRemont kapitalny 17 sztuk tramwajów typu Skoda 16 T
Changes
Section:
VI.3)
Previous text:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na Platformie Przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

New text:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. w przypadku kiedy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający ubiega się o sfinansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Alternatywnym rozwiązaniem będzie opcja pozyskania środków w ramach kredytu lub w postaci emisji nowych obligacji.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-03
New text:
2020-01-30
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-03
New text:
2020-01-30
Deadline Date2020-01-30
Publication Date2019-11-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75–79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250817
Fax+48 713250802
Class Code50220000
Class DescriptionRepair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-31

Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment

Przedmiotem zamówienia jest: Remont kapitalny 17 sztuk tramwajów typu Skoda 16 T.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór Umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – część III SIWZ),

Które stanowią integralną część SIWZ.

Extended TitleRemont kapitalny 17 sztuk tramwajów typu Skoda 16 T
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: Remont kapitalny 17 sztuk tramwajów typu Skoda 16 T.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór Umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – część III SIWZ),

Które stanowią integralną część SIWZ.

Deadline Date2019-12-03
Publication Date2019-10-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value49300000.00
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Attention OfDział Zamówień
Addressul. Bolesława Prusa 75-79
TownWrocław
Postal Code50-316
Phone+48 713250817
Fax+48 713250802
Class Code50220000
Class DescriptionRepair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more