Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Extended TitleRekonstrukce historické budovy bývalých jatek
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-22
New text:
2020-01-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-22
New text:
2020-01-27
Deadline Date2020-01-27
Publication Date2020-01-16
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava
Attention OfIng. Kateřina Richterová
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code729 30
Phone+420 599443018
Class Code45212350
Class DescriptionBuildings of particular historical or architectural interest
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-20

Buildings of particular historical or architectural interest

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Extended TitleRekonstrukce historické budovy bývalých jatek
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-22
Deadline Date2020-01-22
Publication Date2019-12-20
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava
Attention OfIng. Kateřina Richterová
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code729 30
Phone+420 599443018
Class Code45212350
Class DescriptionBuildings of particular historical or architectural interest
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-11

Buildings of particular historical or architectural interest

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Extended TitleRekonstrukce historické budovy bývalých jatek
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-13
New text:
2020-01-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-13
New text:
2020-01-16
Deadline Date2020-01-16
Publication Date2019-12-11
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava
Attention OfIng. Kateřina Richterová
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code729 30
Phone+420 599443018
Class Code45212350
Class DescriptionBuildings of particular historical or architectural interest
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-04

Buildings of particular historical or architectural interest

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Extended TitleRekonstrukce historické budovy bývalých jatek
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-05
New text:
2019-12-13
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-05
New text:
2019-12-13
Deadline Date2019-12-13
Publication Date2019-12-04
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStatutární město Ostrava
Attention OfIng. Kateřina Richterová
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code729 30
Phone+420 599443018
Class Code45212350
Class DescriptionBuildings of particular historical or architectural interest
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-06

Buildings of particular historical or architectural interest

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Extended TitleRekonstrukce historické budovy bývalých jatek
Extended Description

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby – generální projektant stavby KWK Promes arch. Robert Konieczny, ul. Rymera 3/5, 40-048 Katowice, POLSKO, projekční jednotka MS-projekce, s.r.o., IČO: 258 72 494, Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ČESKÁ REPUBLIKA, zpracována v 09/2019.

Deadline Date2019-12-05
Publication Date2019-11-06
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value189000000.00
OrganisationStatutární město Ostrava
Attention OfIng. Kateřina Richterová
AddressProkešovo náměstí 1803/8
TownOstrava
Postal Code729 30
Phone+420 599443018
Class Code45212350
Class DescriptionBuildings of particular historical or architectural interest
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální...
View more
Deadline: Feb 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
View more