Gezonde schoolgebouwen Amsterdam

Extended TitleAI 2019-0639 Gezonde schoolgebouwen Amsterdam
Extended Description

Het programma 'gezonde schoolgebouwen Amsterdam (GSA)' 2015–2018 is in 2015 gestart om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Naast de aanpak van het binnenklimaat worden er ook verduurzamingsmaatregelen toegepast. Voor schoolgebouwen in een fijnstofzone worden fijnstofmaatregelen (filters) uitgevoerd.

1) Het uitgangspunt is om alle scholen te laten voldoen aan de normen voor gezonde schoolgebouwen zoals beschreven in het programma van eisen 'Frisse Scholen'.

2) Voor GSA wordt een norm gehanteerd van 'Frisse Scholen' klasse B (klasse C bij een bestaande installatie). De ambitie voor 2015–2018 was het binnenklimaat gezond te maken op 111 scholen voor PO/SO/VO, met als prioriteit het PO en SO scholen in een fijnstofzone. Uiteindelijk zijn er hiervan ruim 100 gerealiseerd. Nadat het huidige programma GSA 2015–2018 is afgerond (een deel hiervan vindt plaats in 2019 en daarna), is het binnenklimaat in ca. 1 625 klaslokalen verbeterd. Hierdoor krijgen nu ca. 44 000 leerlingen les in een gezonde leeromgeving. Vervolgens is besloten het project te verlengen voor een huidig aantal potentiële PO/SO/VO scholen gedurende periode 2020–2022.

Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-08
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 430
TownAmsterdam
Postal Code1018 DN
Phone+31 630475883
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
De opdrachten betreffen de ontwikkeling en realisatie van de diverse gebouwgebonden installatie onderdelen welke zijn onderverdeeld in percelen. Per perceel zal apart een opdracht worden verstrekt. E.e.a. ten behoeve van...
View more
Deadline: Dec 19, 2019
De opdracht betreft de ontwikkeling en realisatie van de buitenschil/gevel voor de nieuwbouw van het Joint Research Center Zeeland te Middelburg. Naast de buitenschil/gevel zullen andere onderdelen als: het casco,...
View more
Deadline: Jan 16, 2020
Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom.
View more