Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (Załącznik nr 4 do SIW) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 1: rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontra ruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9-Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW) dla części:

— 1 – przedmiar_szacunkowy_parking_cz. 1 oraz przedmiar_szacunkowy_parking_cz. 2,

— 2 – przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku),

— 3, 4, 5, 6 – szacunkowy_przedmiar_trasy – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU.

Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Publication Date2020-07-07
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value43646737.62
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
Addressul. Rynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-25

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (załącznik nr 4 do SIWZ) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 1: rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontra ruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9-Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (załącznik nr 4 do SIWZ) dla części:

— 1 – przedmiar_szacunkowy_parking_cz.1 oraz przedmiar_szacunkowy_parking_cz.2,

— 2 – przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku),

— 3, 4, 5, 6 – szacunkowy_przedmiar_trasy – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Publication Date2020-05-25
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value43646737.62
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro zamówień publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-04

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9 Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była przygotowana w oparciu o zasadę uniwersalnego projektowania, tj. zaprojektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana w taki sposób, aby powstała infrastruktura służyła jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1220/45/VI/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresów: X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wymaganych ulic – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI i ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wybranych ulic (części nr 3) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW):

— 3–6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy (zapisy dot. części zadania nr III) – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Deadline Date2020-04-06
Publication Date2020-03-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value6523267.82
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-28

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (Załącznik nr 4 do SIW) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 1: rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW) dla części:

— 1 – Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.1 oraz Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.2,

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku),

— 3, 4, 5, 6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Publication Date2020-02-28
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-06

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy tunelu pieszo-rowerowego zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresu II: tunel pieszo-rowerowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej tunelu pieszo-rowerowego (części nr 2) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIWZ):

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku).

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – tunel pieszo-rowerowy”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była przygotowana w oparciu o zasadę uniwersalnego projektowania, tj. zaprojektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana w taki sposób, aby powstała infrastruktura służyła jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1220/45/VI/2019 z dnia 5.6.2019 r. opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy tunelu pieszo-rowerowego zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresu II: tunel pieszo-rowerowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej tunelu pieszo-rowerowego (części nr 2) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIWZ):

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku).

Deadline Date2020-03-11
Publication Date2020-02-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7863696.40
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-05

Roadworks

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowe przedmiary (Załącznik nr 4 do SIW) dla wszystkich części.

Extended Title„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 1: rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych. Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW) dla części:

— 1 – Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.1 oraz Przedmiar_szacunkowy_parking_cz.2;

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku);

— 3, 4, 5, 6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Publication Date2020-02-05
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tarnowskie Góry
Attention OfBiuro Zamówień Publicznych
AddressRynek 4
TownTarnowskie Góry
Postal Code42-600
Phone+48 323933856
Fax+48 323933855
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 31, 2020
The contract seeks to acquire research and innovation assistance and advisory services in 3 lots:Lot 1: research and innovation expertise and technical advice support services;Lot 2: research and innovation studies,...
View more
Deadline: Sep 4, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania...
View more
Deadline: Sep 1, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWIOR), pozwoleniami, umową i SIWZ oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym...
View more