Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – węzły indywidualne dla Warszawy – etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną;

2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Extended TitleBudowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)
Extended Description

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – węzły indywidualne dla Warszawy – etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną;

2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Deadline Date2019-12-18
Publication Date2019-11-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfKatarzyna Gilarska-Drozd
AddressStefana Batorego 2
TownWarsaw
Postal Code02-591
Phone+48 226585692
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”,...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice, Robczysko 24c, 64-130 Rydzyna, POLSKA, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7:00–14:30.Dziennie możemy przyjąć...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje...
View more