Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van de aanbesteding flowcytometrie voor de afdeling laboratoriumgeneeskunde (LG) van UMCG en divisie klinische chemie (KC) van CERTE medische diagnostiek en advies (MDA). De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt. Wanneer het UMCG en CERTE de marktverkenning hebben afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden rond de vervanging van Flowcytometrie apparatuur en bijbehorende reagentia binnen de organisaties UMCG en CERTE. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden om het programma van eisen te optimaliseren.

Extended TitleMarktconsultatie t.b.v. de aanbesteding flowcytometrie UMCG en CERTE medische diagnostiek en advies
Extended Description

Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van de aanbesteding flowcytometrie voor de afdeling laboratoriumgeneeskunde (LG) van UMCG en divisie klinische chemie (KC) van CERTE Medische diagnostiek en advies (MDA). Dit betreft een gezamenlijke marktconsultatie van UMCG en CERTE. UMCG fungeert doorgaans als penvoerder en single point of contact naar belangstellenden/gegadigden/inschrijvers.

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

Wanneer het UMCG en CERTE de marktverkenning hebben afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden rond de vervanging van Flowcytometrie apparatuur en bijbehorende reagentia binnen de organisaties UMCG en CERTE. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden om het programma van eisen te optimaliseren.

N.B. Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om tot selectie of inkoop te komen. Door deelname komen partijen niet in een voorkeurspositie in een eventuele aanbestedingsprocedure of inkooptraject; ook zal deelname niet leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter.

Publication Date2019-11-14
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationUMCG
Attention OfWilleke Wieringa-Boer
AddressHanzeplein 1
TownGroningen
Postal Code9700 RB
Phone+31 625647364
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor een raamovereenkomst met als onderwerp leveringen, diensten en het uitvoeren van werken aan peil- en niet peilregulerende kunstwerken ten behoeve van het waterbeheer van...
View more
Deadline: Feb 26, 2020
Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor bestek 2335, voor het onderhoud aan groenvoorzieningen, verhardingen en wegmeublilair binnen Vallei en Veluwe en binnen Achterhoek...
View more
Deadline: Feb 17, 2020
De opdrachtgever is op zoek naar een opdrachtnemer voor de verdere uitwerking en afstemming van het referentieontwerp, met als doel invulling te geven aan de reconstructie van het Bio Science...
View more