Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.

Extended TitleStravné lístky
Extended Description

Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.

Deadline Date2019-12-12
Publication Date2019-11-14
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value405000.00
OrganisationÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Attention OfIng. Kollárová
AddressMatúškova 21
TownBratislava
Postal Code833 16
Phone+421 259880289
Class Code30199770
Class DescriptionLuncheon vouchers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 12, 2019
Predmetom zákazky sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskeho bloku, Žilinskej univerzity v Žiline.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Predmetom zákazky sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov BA,BB,BC objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
View more
Deadline: Dec 12, 2019
Predmetom zákazky sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy BI objekt SO 03 Žilinskej univerzity v Žiline.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
View more