Projektet omfatter opførelse af 55 almene familieboliger (i alt 4.535 m2), beliggende på Søtoften 3-5, Skanderborg, projektet udbydes på vegne af Skanderborg Andelsboligforeningen, afd. 47 "Søtoften". Projektet udbydes i totalentreprise med omvendt licitation ved anvendelse af kvalitative underkriterier, herunder bedste løsninger, kvalitet, proces og mest muligt bæredygtighed inden for den økonomiske ramme. Byggeriet certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehuse.

Extended TitleTotalentrepriseudbud afd. 47 Søtoften, Skanderborg
Extended Description

Det kan oplyses, at de er tale om et begrænset udbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk TN195700A

Deadline Date2020-04-20
Publication Date2020-03-23
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value53549600.00
OrganisationSkanderborg Andelsboligforening - Søtoften afd. 47
Attention OfOle Høi Sørensen
AddressAdelgade 106
TownSkanderborg
Postal Code8660
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-15

Construction work

Projektet omfatter opførelse af 2 boligblokke i 2-4 etager, bestående af 58 familieboliger (i alt ca. 4 900 m2), beliggende på Søtoften, Skanderborg. Projektet udbydes i totalentreprise.

Extended TitleTotalentrepriseudbud afd. 47 Søtoften, Skanderborg
Extended Description

Det kan oplyses, at de er tale om et begrænset udbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk

Bemærk: Udbudsmaterialet vil først være tilgængelig når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Det samme gør sig gældende for TN-nummeret.

Publication Date2019-11-15
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkanderborg Andelsboligforening - Søtoften afd. 47
Attention OfOle Høi Sørensen
AddressAdelgade 106
TownSkanderborg
Postal Code8660
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 31, 2020
Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt...
View more
Deadline: Aug 24, 2020
Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne), der bliver udført med fast leverandør. Entreprenør er garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum.
View more
Deadline: Aug 21, 2020
Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 -...
View more