Rijkswaterstaat (RWS) wil een nieuw prestatiecontract aanbesteden voor het meerjarig onderhoud van het hoofdwegennet (HWN) voor de regio West-Nederland Noord (WNN). Ter voorbereiding op de aanbesteding benut RWS graag kennis, ervaring en advies van marktpartijen.

Het doel van de markconsultatie op 2.12.2019 is vierledig:

1. Het informeren van de markt over “wat” en “wanneer” (opdracht, scope en voorlopige planning);

2. Toelichting van de aanbestedingswijze en het toetsen van voorlopige geschiktheidseisen en projectdoelstellingen;

3. In het verlengde van 1 en 2: toelichting van de RWS-visie met daarin een expliciete aandacht voor assetmanagement en prestatiemanagement;

4. Het consulteren van de markt: welke vragen roept de opdracht op, welke aanvullende ideeën en adviezen zijn er, welke kansen en risico’s ziet de markt? Hoe denkt de markt over specifieke vragen, die het toekomstig prestatiecontract bij RWS oproept?

Extended TitleMarktconsultatie - 31153856 Marktconsultatie Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord (verwachte einddatum: 15.1.2020)
Extended Description

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

Publication Date2019-11-15
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfMark Ruygvoorn
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 18, 2020
AutoCAD drawing management services at the EPO premises TH.
View more
Deadline: Sep 8, 2020
Grensoverschrijdende ecologische verbindingszone Westerwolde, Brualersloot.
View more
Deadline: Sep 21, 2020
De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:a) het opstellen van berekeningen en plannen;b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;c) het uitvoeren van bemalingswerken;d) het uitvoeren van rioleringswerken;— riolering...
View more