Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Extended TitleDodávka ochranných pracovních oděvů - Vrchní oděv
Extended Description

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let.

Deadline Date2020-09-15
Publication Date2020-06-19
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value22660552.00
OrganisationZdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Attention OfBc. Jana Macke
AddressSociální péče 799/7a, Severní Terasa
TownÚstí nad Labem
Postal Code400 11
Phone+420 475234146
Class Code35113400
Class DescriptionProtective and safety clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-18

Protective and safety clothing

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka ochranných pracovních oděvů“. Veřejná zakázka na dodávky bude zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.

Extended TitlePředběžná tržní konzultace - „Dodávka ochranných pracovních oděvů"
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření smluvního vztahu na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Publication Date2019-11-18
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Attention OfBc. Jana Macke
AddressSociální péče 799/7a, Severní Terasa
TownÚstí nad Labem
Postal Code400 11
Phone+420 475234146
Class Code35113400
Class DescriptionProtective and safety clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 22, 2020
Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavby nových bytových jednotek v bývalé provozní budově zemědělského družstva.
View more
Deadline: Jul 14, 2020
Jedná se o výstavbu nového šestipodlažního pavilonu v centrální části areálu Nemocnice Pelhřimov. Provozně bude pavilon napojen na stávající objekty třemi nadzemními uzavřenými mosty.
View more
Deadline: Jul 15, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B,...
View more