Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Aquatis a.s., se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 463 475 26. Realizace díla „Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem – Vaňov“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Provod - inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 250 23 829.

Extended TitleModernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku/Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem - Vaňov - Přístaviště na Dolním Labi – zhotovitel stavby
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Aquatis a.s., se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 463 475 26. Realizace díla „Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem – Vaňov“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Provod - inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 250 23 829.

Deadline Date2019-12-17
Publication Date2019-11-19
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value14500000.00
OrganisationČeská republika - Ředitelství vodních cest ČR
Attention OfKaro, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář - Mgr. Alena Holásková
Addressnábř. L. Svobody 12/1222
TownPrague
Postal Code110 15
Phone+420 775260006
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 6, 2020
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy pro pracoviště PET/CT navazující na stávající objekt radiodiagnostického oddělení. Přístavba je navrhovaná jako jednopodlažní, částečně podsklepená. V 1. NP je umístěno vlastní pracoviště...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Stavba D7 Louny řeší zkapacitnění stávajícího obchvatu města Louny, dvoupruhové silnice I/7 v kategorii S 11,5/80 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v kategorii D 25,5/100 v délce 6,130 km.
View more
Deadline: Jan 16, 2020
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné...
View more