Pakiet nr 12 — spirometr

Pakiet nr 13 — ssak elektryczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Extended TitleDostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)
Extended Description

Pakiet nr 12 — spirometr

Pakiet nr 13 — ssak elektryczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Modifications

Pakiet nr 12 – spirometr

Pakiet nr 13 – ssak elektryczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-03-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Addressul. Strzelecka 2
TownKrakow
Postal Code31-503
Phone+49 126198668
Fax+49 126198668
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-16

Medical equipments

1. Pakiet nr 8 — lampy zabiegowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Extended TitleDostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)
Extended Description

1. Pakiet nr 8 — lampy zabiegowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Modifications

1. Pakiet nr 8 – lampy zabiegowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-03-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Addressul. Strzelecka 2
TownKrakow
Postal Code31-503
Phone+49 126198668
Fax+49 126198668
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-16

Medical equipments

1. Pakiet nr 11 – pulsoksymetr.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Extended TitleDostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz wyposażenia z podziałem na 19 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)
Extended Description

1. Pakiet nr 11 – pulsoksymetr.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Modifications

1. Pakiet nr 11 – pulsoksymetr.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A–2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa oraz przedmiary dla pakietów 1–19), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-03-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Addressul. Strzelecka 2
TownKrakow
Postal Code31-503
Phone+49 126198668
Fax+49 126198668
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w...
View more
Deadline: Jul 1, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanej z termomodernizacją prowadzone w: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.Opis przedmiotu zamówienia stanowi, zgodnie z wymogami art. 31 ustawy Pzp...
View more
Deadline: Jul 6, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ośmiu obiektach: obiekt 1 – most – poszerzenie „światła” (przepustowość) mostu, wykonanie nowej nawierzchni mostu, poniżej mostu odbudowanie kaskady z kamieni naturalnych, „odsunięcie”...
View more