KKB Fastigheter AB inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för byggarbeten. Arbetena omfattar löpande servicearbeten och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder som inte omfattas av det särskilt upphandlade ramavtal som avser jourtid.

Extended TitleRAMAVTAL BYGGARBETEN
Extended Description

KKB Fastigheter AB inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för byggarbeten. Arbetena omfattar löpande servicearbeten och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder som inte omfattas av det särskilt upphandlade ramavtal som avser jourtid.

Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-12-03
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKKB Fastigheter AB
Attention OfRobin Nilsson
AddressBox 109
TownKÄVLINGE
Postal Code244 22
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 22, 2020
UPPHANDLING - DEL 1 SÖDRA SVERIGEUpphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige....
View more
Deadline: Jan 29, 2020
Ombyggnad/modernisering av Hässleholms Tekniska Skola.
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Upphandlingen avser serviceavtal för löpande kontroll och avhjälpande underhåll samt jourinsatser under icke ordinarie arbetstid på köparens kyl-, frys-, värmepump- och klimatanläggningar.
View more