Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků pevně spojených s konstrukci budovy, a to podle projektové dokumentace zpracované firmou M&B eProjekce, s.r.o, Čechova 106/2a, Přerov, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 29453968.

Extended TitleRekonstrukce operačních sálů - technologie a vybavení pevně spojené se stavbou nemocnice Přerov
Extended Description

Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků pevně spojených s konstrukci budovy, a to podle projektové dokumentace zpracované firmou M&B eProjekce s.r.o, Čechova 106/2a, Přerov, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 29453968.

Deadline Date2020-01-13
Publication Date2019-12-03
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value23480542.15
OrganisationStředomoravská nemocniční, a.s.
Attention OfIng. Tibor Ďurík
AddressMathonova 291/1
TownProstějov
Postal Code796 04
Class Code45215100
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to health
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2020
Jedná se o novostavbu dvoupruhové komunikace silnice v kategorii S 11,5/80 (90) v délce 4,867 km. Součástí stavby jsou mostní objekty, křižovatky, zárubní zeď, protihlukové stěny, přeložky komunikací a inženýrských...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací k akci „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.Stavební obnova zahrnuje vybrané objekty areálu zámku a to konkrétně: část starého gotického hradu I.-III....
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Předmětem je rekonstrukce, která se týká mostu č. 101-054 v obci Mikovice. Nově navržený most převádí komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5. Odvodnění...
View more