Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντλιών και η προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών/φυσητήρων με τις αντίστοιχες εργασίες τοποθέτησής τους, με σκοπό την συντήρηση του βασικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και του πρώην ΧΤΑ Ταγαράδων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, για χρονική διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μηνών.

Extended TitleΠρομηθεια αντλιων και ανταλλακτικων αντλιων/φυσητηρων επαναληπτικη διαδικασια τμηματα 5 Και 6
Extended Description

Στο Τμήμα 5 περιλαμβάνεται αφ’ ενός η προμήθεια ανταλλακτικών των αντλιών του οίκου ABS που είναι εγκατεστημένες στην ΜΕΣ Μαυροράχης και αφ’ ετέρου οι εργασίες επισκευή/συντήρησή τους.

Η ορθή λειτουργία των αντλιών αυτών είναι σημαντική για την απρόσκοπτη επεξεργασία των στραγγισμάτων, καθώς εξυπηρετούν στην άντληση των στραγγισμάτων σε πολλά σημεία της ΜΕΣ.ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΑΝΤΛΙΩΝ: 42 000 EUR, ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 8 000 EUR.

Publication Date2020-08-03
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Attention OfΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
AddressΦράγκων 6-8
TownThessaloniki
Postal Code54626
Phone+30 2310508800
Fax+30 2310508787
Class Code42122400
Class DescriptionCentrifugal pumps and liquid elevators
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και της κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
View more
Deadline: Sep 22, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και σάκων απορριμμάτων - κερμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου και του...
View more
Deadline: Sep 21, 2020
«Προμήθεια και εγκατάσταση μεικτού ψηφιακού συστήματος ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας», με κωδικό ΟΠΣ 5052145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» (CPV 33111721-1), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
View more