1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Extended TitleOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-21
Deadline Date2020-01-21
Publication Date2020-01-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code71355000
Class DescriptionSurveying services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-04

Engineering design services

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień

I pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Extended TitleOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień

I pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”.

2. Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zwierającej:

— ocenę stanu technicznego budynku,

— wielobranżowy projekt budowlany wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

— wielobranżowy projekt wykonawczy.

2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Deadline Date2020-01-16
Publication Date2019-12-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Konnej do ul. Albańskiej w Łodzi
View more
Deadline: Feb 10, 2020
Budowa budynku Collegium Medicum UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie wraz z rozbiórką budynku dydaktycznego.
View more
Deadline: Feb 5, 2020
Wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku A1 na potrzeby Kliniki Gastroenterologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w...
View more