1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Extended TitleOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego” w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, dla zadania inwestycyjnego obejmującego: „Termomodernizacje w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5”.

2. Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zwierającej:

— ocenę stanu technicznego budynku,

— wielobranżowy projekt budowlany wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

— wielobranżowy projekt wykonawczy;

2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Publication Date2020-06-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value60400.00
OrganisationDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Attention OfKrzysztof Małkowski
Addressul. Żaglowa 11
TownGdansk
Postal Code80-560
Phone+48 583205100
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 22, 2020
Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym: pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze –...
View more
Deadline: Oct 21, 2020
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz...
View more
Deadline: Oct 21, 2020
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja rynku w m. Końskie obejmująca wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury Zamówienie ma na celu zorganizowanie przestrzeni publicznej...
View more