1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.

Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 SIWZ.

Extended TitleZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

(...) 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku. (...).

New text:

(...) 2. Wymagany termin obowiązywania umowy wynosić będzie 36 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy. (...).

Section:
II.2.7
Previous text:

Koniec: 31/12/2022

New text:

Wymagany termin obowiązywania umowy wynosić będzie 36 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-01-30
Deadline Date2020-01-30
Publication Date2020-01-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolitechnika Wrocławska
Attention OfW niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/383/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ju
AddressWybrzeże Wyspiańskiego 27
TownWrocław
Postal Code50-370
Class Code48900000
Class DescriptionMiscellaneous software package and computer systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-08

Miscellaneous software package and computer systems

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.

Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

Extended TitleZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-08
New text:
2020-01-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-08
New text:
2020-01-16
Deadline Date2020-01-16
Publication Date2020-01-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolitechnika Wrocławska
Attention OfW niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/383/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ju
AddressWybrzeże Wyspiańskiego 27
TownWrocław
Postal Code50-370
Class Code48900000
Class DescriptionMiscellaneous software package and computer systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-05

Miscellaneous software package and computer systems

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.

Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 SIWZ.

Extended TitleZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.

Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 SIWZ.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.

3. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ.

Deadline Date2020-01-08
Publication Date2019-12-05
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPolitechnika Wrocławska
Attention OfW niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/383/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: j
AddressWybrzeże Wyspiańskiego 27
TownWrocław
Postal Code50-370
Class Code48900000
Class DescriptionMiscellaneous software package and computer systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more