Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu IATCC a provést takové úpravy provozních sálů. Požadované úpravy vycházejí z projektové dokumentace. Předpokládá se, že pro nový systém bude vytvořena nová slaboproudá a silnoproudá kabeláž. Dále je potřeba přizpůsobit ATS sál novým požadavkům z hlediska akustiky, tepelného komfortu, světelných podmínek. Zároveň i dojde k repasi zařízení, které se nacházejí na hranici své technické životnosti. V rámci realizace bude rovněž renovováno zázemí určené pro řídící letového provozu.

Extended TitleÚpravy provozních sálů objektu IATCC Praha - projekt Neopteryx
Extended Description

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu IATCC a provést takové úpravy provozních sálů. Požadované úpravy vycházejí z projektové dokumentace. Předpokládá se, že pro nový systém bude vytvořena nová slaboproudá a silnoproudá kabeláž. Dále je potřeba přizpůsobit ATS sál novým požadavkům z hlediska akustiky, tepelného komfortu, světelných podmínek. Zároveň i dojde k repasi zařízení, které se nacházejí na hranici své technické životnosti. V rámci realizace bude rovněž renovováno zázemí určené pro řídící letového provozu.

Publication Date2019-12-06
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationŘízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Attention OfMgr. Jiří Vondráček
AddressNavigační 787
TownJeneč
Postal Code252 61
Phone+420 220373263
Class Code45213330
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to air transport
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální...
View more
Deadline: Feb 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
View more