Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων «οικοδομικών» και «ηλεκτρομηχανολογικών» .Αντικείμενο τού έργου είναι η πλήρης κατασκευή τού συγκροτήματος του κτιρίου γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης, του αναψυκτηρίου, του υποσταθμού της Δ.Ε.Η. - Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., της πεζογέφυρας των δεξαμενών νερού και της διαμόρφωσης τού περιβάλλοντος ακαλύπτου χώρου, στο γήπεδο της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην περιοχή «Λάκκος», εντός του Σχεδίου Πόλεως Ηρακλείου Κρήτης. Το κτίριο γραφείων διατάσσεται σε τέσσερεις (4) υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ όροφος) και δύο (2) υπόγειους. Στους υπέργειους ορόφους στεγάζονται οι χώροι κύριας χρήσης του κτιρίου και στα υπόγεια χώροι στάθμευσης, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχεία, αποθήκες κ.λπ.. Στο ισόγειο του κτιρίου γραφείων που διατάσσεται σε 2 στάθμες, χωροθετούνται γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων - διαλέξεων, χώροι υγιεινής και βοηθητικοί χώροι. Στον Α’, Β’ και Γ’ όροφο του κτιρίου χωροθετούνται χώροι γραφείων και βοηθητικοί χώροι.

Extended TitleΈργο: «Κάλυψη κτιριακών αναγκών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης» — 3ο υποέργο: «Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων Περιφέρειας Κρήτης (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου)».
Extended Description

Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση του έργου. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 9 584 677,42 EUR και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 7 427 863,02 EUR (οικοδομικές εργασίες: 4 608 591,71 EUR, Η/Μ εργασίες: 2 804 096,16 EUR, οδοποιία: 2 357,65 EUR, έργα πρασίνου: 12 817,50 EUR).

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1 337 015,35 EUR.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 788 839,06 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικές δαπάνες: 22 000,00 EUR.

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου απολογιστικών δαπανών (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3 960,00 EUR.

Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 : 4 999,99 EUR.

Publication Date2019-12-27
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationΕλληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Attention OfΜαρία Σμυρνάκη
AddressΜάρκου Μουσούρου 15
TownHeraklion
Postal Code712 01
Phone+30 2813410280-276-241
Fax+30 2810342295
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-06

Building construction work

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων «Οικοδομικών» και «Ηλεκτρομηχανολογικών». Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή του συγκροτήματος του κτιρίου γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης, του αναψυκτηρίου, του υποσταθμού της Δ.Ε.Η. - Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., της πεζογέφυρας των δεξαμενών νερού και της διαμόρφωσης τού περιβάλλοντος ακαλύπτου χώρου, στο γήπεδο της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην περιοχή «Λάκκος», εντός του Σχεδίου Πόλεως Ηρακλείου Κρήτης. Το κτίριο γραφείων διατάσσεται σε τέσσερεις (4) υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ όροφος) και δύο (2) υπόγειους. Στους υπέργειους ορόφους στεγάζονται οι χώροι κύριας χρήσης του κτιρίου και στα υπόγεια χώροι στάθμευσης, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχεία, αποθήκες κ.λπ.. Στο ισόγειο του κτιρίου γραφείων, που διατάσσεται σε 2 στάθμες, χωροθετούνται γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων - διαλέξεων, χώροι υγιεινής και βοηθητικοί χώροι. Στον Α’, Β’ και Γ’ όροφο του κτιρίου χωροθετούνται χώροι γραφείων και βοηθητικοί χώροι.

Extended TitleΈργο: «Κάλυψη κτιριακών αναγκών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης» — 3ο υποέργο: «Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων Περιφέρειας Κρήτης (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου)».
Extended Description

Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση του έργου. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 9 584 677,42 EUR και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 7 427 863,02 EUR (οικοδομικές εργασίες: 4 608 591,71 EUR, Η/Μ εργασίες: 2 804 096,16 EUR, οδοποιία: 2 357,65 EUR, έργα πρασίνου: 12 817,50 EUR).

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1 337 015,35 EUR.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.: 788 839,06 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν. 4412/2016.

Απολογιστικές δαπάνες: 22 000,00 EUR.

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου απολογιστικών δαπανών (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3 960,00 EUR.

Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 : 4 999,99 EUR.

Deadline Date2020-01-15
Publication Date2019-12-06
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value9584677.42
OrganisationΕλληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Attention OfΜαρία Σμυρνάκη
AddressΜάρκου Μουσούρου 15
TownHeraklion
Postal Code712 01
Phone+30 2813410280-276-241
Fax+30 2810342295
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2020
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μεγάλης κλίμακας εκτέλεση εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής τής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος, στο οδικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων (1ης έως και...
View more
Deadline: Mar 11, 2020
Το φυσικό αντικείμενο τού υπό διακήρυξη έργου βασίζεται σε μελέτη της Ε.Ο.Α.Ε. και αφορά στην υλοποίηση εν γένει εργασιών βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, και ειδικότερα:— συμπλήρωσης - ανακατασκευής της υποδομής (ασφαλτοστρώσεις, ερείσματα,...
View more
Deadline: Feb 26, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για τον Δήμο Σικυωνίων και τα νομικά πρόσωπά του, για τα έτη 2020 -...
View more