I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af intensivprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse intensivprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til kontraktbilag 2 - kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til udbudsbilag 2 - kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til udbudsbilag 3 - fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Udkast til kontrakt.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om intensivprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 7.1.2020 kl. 12:00.

Extended TitleHøring af udkast til udbudsmateriale for intensivprodukter
Extended Description

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog omkring udbuddet af intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse intensivprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til kontraktbilag 2 - kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til udbudsbilag 2 - kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til udbudsbilag 3 - fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Udkast til kontrakt.

Ovenstående udkast til udbudsmateriale (kravspecifikation mv.) kan downloades under fanen ”Dokumenter”.

Høringssvar:

Hvis udkastet til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med "Høringssvar ifm. udbud af intensivprodukter til sygehusene i Region Syddanmark”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 7.1.2020 kl. 12:00.

Høringsvilkår:

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringsvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

Publication Date2019-12-06
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Syddanmark
Attention OfJesper Bonde
AddressDamhaven 12
TownVejle
Postal Code7100
Phone+45 61376541
Class Code33172000
Class DescriptionAnaesthesia and resuscitation devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Der udbydes 15 delaftaler på forskellige håndværksmæssige specialer.
View more
Deadline: Feb 21, 2020
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med 56 pladser i tilslutning til den eksisterende institution.Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fællesfaciliteter...
View more
Deadline: Mar 6, 2020
Udbuddet vedrører indkøb og levering af cateringvarer til 39 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.Udbuddet vedrører både konventionelle og økologiske varer og omfatter følgende kategorier:— Kolonial og frost, herunder brød...
View more