Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα οχήματα τύπου SUV

Β’ υποείδος: Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Γ’ υποείδος: Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά)

Δ’ υποείδος: Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων

Ε’ υποείδος: Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων

ΣΤ’ υποείδος: Φορητά ραντάρ

Extended TitleΕξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Extended Description

51 τεμάχια.

Publication Date2020-07-21
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value28790.01
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Σύναψης Υπηρεσιών
Attention OfΑστυνόμος Β' Γεώργιος Θελούρας
AddressΛ. Μεσογείων 96
TownAthens
Postal Code115 27
Phone+30 2131520472
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-02

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα οχήματα τύπου SUV

Β’ υποείδος: Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Γ’ υποείδος: Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά)

Δ’ υποείδος: Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων

Ε’ υποείδος: Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων

ΣΤ’ υποείδος: Φορητά ραντάρ

Extended TitleΕξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Extended Description

15 τεμάχια υπηρεσιακού χρωματισμού.

Publication Date2020-06-02
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value350806.35
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Διαχειριστικής / Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Attention OfΑστυνόμος Β' Γεώργιος Θελούρας
AddressΠ. Κανελλοπούλου 4
TownAthens
Postal Code101 77
Phone+30 2131520472
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-27

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα οχήματα τύπου SUV

Β’ υποείδος: Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Γ’ υποείδος: Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά)

Δ’ υποείδος: Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων

Ε’ υποείδος: Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων

ΣΤ’ υποείδος: Φορητά ραντάρ

Extended TitleΕξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Extended Description

4 τεμάχια.

Publication Date2020-05-27
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value11290.32
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Διαχειριστικής / Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Attention OfΑστυνόμος Β' Γεώργιος Θελούρας
AddressΠ. Κανελλοπούλου 4
TownAthens
Postal Code101 77
Phone+30 2131520472
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-20

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα οχήματα τύπου SUV

Β’ υποείδος: Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Γ’ υποείδος: Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά)

Δ’ υποείδος: Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων

Ε’ υποείδος: Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων

ΣΤ’ υποείδος: Φορητά ραντάρ

Extended TitleΕξοπλισμός αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Extended Description

33 τεμάχια (29 τεμάχια υπηρεσιακού χρωματισμού και 4 ελεύθερου χρωματισμού).

Publication Date2020-05-20
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value585483.69
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Διαχειριστικής / Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Attention OfΑστυνόμος Β' Γεώργιος Θελούρας
AddressΠ. Κανελλοπούλου 4
TownAthens
Postal Code101 77
Phone+30 2131520472
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-19

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα οχήματα τύπου SUV

Β’ υποείδος: Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Γ’ υποείδος: Αστυνομικά αυτοκίνητα (επιβατικά)

Δ’ υποείδος: Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων

Ε’ υποείδος: Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων

ΣΤ’ υποείδος: Φορητά ραντάρ

Extended TitleΕξοπλισμός αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Extended Description

16 τεμάχια υπηρεσιακού χρωματισμού.

Publication Date2020-03-19
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Attention OfΑστυνόμος Β' Γεώργιος Θελούρας
AddressΠ. Κανελλοπούλου 4
TownAthens
Postal Code101 77
Phone+30 2131520472
Class Code34000000
Class DescriptionTransport equipment and auxiliary products to transportation
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Αριθμός διακήρυξης: 106/2020Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας δορυφορικού και λοιπού εξοπλισμού, με σκοπό τη συγκρότηση 10 δορυφορικών τερματικών συστημάτων υψηλών ρυθμών μετάδοσης, μέσω του δορυφόρου Hellas-SAT3...
View more
Deadline: Oct 30, 2020
Προμήθεια ειδών πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία στην πολιτιστική κληρονομιά.
View more
Deadline: Oct 22, 2020
Ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών, για την προμήθεια σιδηρικών...
View more