Przedmiotem zamówienia jest:

— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (należy uwzględnić do nawierzchni chodnika co najmniej 70 % kostki kolorowej i do 30 % kostki szarej, wzór należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie),

— budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP i PVC wraz z betonowymi studniami kanalizacyjnymi,

— budowa/przebudowa oświetlenia,

— przebudowa teletechniki,

— przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej,

— przebudowa kabli niskiego napięcia Nn,

— zabezpieczenie/przebudowa kabli średniego napięcia Sn,

— budowa przepustu pod koroną drogi na istniejącym rowie.

Extended TitleRoboty budowlane polegające na budowie bocznej ul. Miłej
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-15
New text:
2020-01-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-15
New text:
2020-01-21
Deadline Date2020-01-21
Publication Date2020-01-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Attention OfWioletta Olbrycht
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45231221
Class DescriptionGas supply mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-09

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest:

— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (należy uwzględnić do nawierzchni chodnika co najmniej 70 % kostki kolorowej i do 30 % kostki szarej, wzór należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie),

— budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP i PVC wraz z betonowymi studniami kanalizacyjnymi,

— budowa/przebudowa oświetlenia,

— przebudowa teletechniki,

— przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej,

— przebudowa kabli niskiego napięcia Nn,

— zabezpieczenie/przebudowa kabli średniego napięcia Sn,

— budowa przepustu pod koroną drogi na istniejącym rowie.

Extended TitleRoboty budowlane polegające na budowie bocznej ul. Miłej
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-13
New text:
2020-01-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-13
New text:
2020-01-15
Deadline Date2020-01-15
Publication Date2020-01-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Attention OfWioletta Olbrycht
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45231221
Class DescriptionGas supply mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-09

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest:

— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (należy uwzględnić do nawierzchni chodnika co najmniej 70 % kostki kolorowej i do 30 % kostki szarej, wzór należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie),

— budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP i PVC wraz z betonowymi studniami kanalizacyjnymi,

— budowa/przebudowa oświetlenia,

— przebudowa teletechniki,

— przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej,

— przebudowa kabli niskiego napięcia Nn,

— zabezpieczenie/przebudowa kabli średniego napięcia Sn,

— budowa przepustu pod koroną drogi na istniejącym rowie.

Extended TitleRoboty budowlane polegające na budowie bocznej ul. Miłej
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (należy uwzględnić do nawierzchni chodnika co najmniej 70 % kostki kolorowej i do 30 % kostki szarej, wzór należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie),

— budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP i PVC wraz z betonowymi studniami kanalizacyjnymi,

— budowa/przebudowa oświetlenia,

— przebudowa teletechniki,

— przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej,

— przebudowa kabli niskiego napięcia Nn,

— zabezpieczenie/przebudowa kabli średniego napięcia Sn,

— budowa przepustu pod koroną drogi na istniejącym rowie.

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przebudowy części sieci elektrycznej. Zakres robót należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji nr 1170/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 20.12.2018 r., znak: AR.6740.62.118.2018.SN62.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót;

2) wzór umowy wraz z załącznikami.

Deadline Date2020-01-13
Publication Date2019-12-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Attention OfWioletta Olbrycht
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 19, 2020
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 – etap II.
View more
Deadline: Feb 25, 2020
1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej w Sosnowcu w celu poprawy funkcjonalności oraz estetyki i akustyki sali koncertowej.2. Szczegółowy...
View more