Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 306 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ..

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 264 600,00 EUR χωρίς ΦΠΑ (328 104,00 EUR με ΦΠΑ 24 %).

Extended TitleΔιεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακήρυξης 481/2019).
Extended Description

306 αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες ψύξης / θέρμανσης τύπου inverter. Α

Publication Date2020-05-18
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Attention OfΕυαγγελία Κουλιακιώτη
AddressΠανεπιστημιούπολη
TownThessaloniki
Postal Code541 24
Phone+30 2310996871
Fax+30 2310996907
Class Code42512200
Class DescriptionWall air-conditioning machines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων, για να καλύψει τις ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2020, με συνέχεια στο έτος...
View more
Deadline: Sep 10, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, η βελτίωση τής ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων, καθώς και η...
View more
Deadline: Sep 28, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσίας ψηφιακής ευρυεκπομπής, που θα καλύπτουν κυρίως την ψηφιακή τηλεόραση και δευτερευόντως το ψηφιακό...
View more