De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor een raamovereenkomst met als onderwerp leveringen, diensten en het uitvoeren van werken aan peil- en niet peilregulerende kunstwerken ten behoeve van het waterbeheer van HHNK, bestaande uit het adviseren, ontwerpen, leveren, onderhouden/uitbreiden van bestaande of het bouwen van nieuwe pompen, pompsystemen, vispassages, stuwen, vijzels en krooshekreinigers in het beheersgebied van HHNK tot een maximale waarde van 200 000,- EUR excl. btw per nadere opdracht conform de AWVODI 2018 of UAV 2012. Onder de raamovereenkomst vallen ook alle bij de uitvoering van de nadere opdrachten benodigde bouwkundige disciplines, van civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en/of besturingstechnische aard. De raamovereenkomst wordt met 1 partij aangegaan.

Extended TitleRaamovereenkomst Kunstwerken waterbeheer HHNK
Extended Description

Aanbesteder verwacht jaarlijks ca. 100 nadere opdrachten te plaatsen met gemiddelde opdrachtwaarde per nadere opdracht van ca. 10 000 EUR à 15 000 EUR excl. btw, wat leidt tot een jaarlijkse omzet van 1 000 000 EUR tot 1 500 000 EUR. Hier kunnen door de inschrijvers geen rechten aan worden verleend.

Deadline Date2020-03-02
Publication Date2020-01-21
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1000000
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfJ. Arends
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45232152
Class DescriptionPumping station construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-10

Pumping station construction work

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor een raamovereenkomst met als onderwerp leveringen, diensten en het uitvoeren van werken aan peil- en niet peilregulerende kunstwerken ten behoeve van het waterbeheer van HHNK, bestaande uit het adviseren, ontwerpen, leveren, onderhouden/uitbreiden van bestaande of het bouwen van nieuwe pompen, pompsystemen, vispassages, stuwen, vijzels en krooshekreinigers in het beheersgebied van HHNK tot een maximale waarde van 200 000,- EUR excl. btw per nadere opdracht conform de AWVODI 2018 of UAV 2012. Onder de raamovereenkomst vallen ook alle bij de uitvoering van de nadere opdrachten benodigde bouwkundige disciplines, van civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en/of besturingstechnische aard. De raamovereenkomst wordt met 1 partij aangegaan.

Extended TitleRaamovereenkomst kunstwerken waterbeheer HHNK
Extended Description

Aanbesteder verwacht jaarlijks ca. 100 nadere opdrachten te plaatsen met gemiddelde opdrachtwaarde per nadere opdracht van ca. 10 000 EUR à 15 000 EUR excl. btw, wat leidt tot een jaarlijkse omzet van 1 000 000 EUR tot 1 500 000 EUR. Hier kunnen door de inschrijvers geen rechten aan worden verleend.

Publication Date2019-12-10
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value1000000
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfJ. Arends
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45232152
Class DescriptionPumping station construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 21, 2020
De Tirrel biedt ruimte voor een unieke zorg- en woonvorm die maximaal is geïntegreerd met een primair onderwijsvoorziening, gezamenlijke opvang en ondersteunende voorzieningen. Het gebouw kent een oppervlakte van circa...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Het projectteam heeft voor dit project de volgende projectdoelstellingen gedefinieerd (in aflopende prioritering). Deze worden in de inschrijvingsleidraad en (mogelijk) in het bestek opgenomen:1) verhogen capaciteit van tramlijn 1 door...
View more
Deadline: Mar 30, 2020
Dit project omvat het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een nieuw zwembad op basis van een UAV-gc overeenkomst (Design & Build), ter vervanging van het oude zwembad. Het nieuwe zwembad...
View more